main page contentSkip main page content

דבר יו"ר מועצת יש"ע

 

ליקירינו, תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן, ולידידינו בארץ ובעולם,חננאל

מועצת יש"ע עמלה במהלך כל השנים לקידום ההתיישבות ולמען כלל תושביה כחלק ממדינת ישראל. אנו פועלים במגוון נושאים שמחזקים את התפתחות האזור לעתיד מבטיח, על בסיס העבר המפואר שלנו כאן וההווה המאתגר.

בכל צעד ושעל אנו מבינים את גודל האחריות המוטלת על כתפינו, כשליחי הציבור בחבלי ארץ התנ"ך ההיסטוריים. אנו שמחים לראות את יהודה, שומרון ובקעת הירדן צומחים, פורחים וגדלים ואנו מודים לכל אחד ואחת מכם על כך.

יחד עם ראשי המועצות המרכיבים את הנהלת מועצת יש"ע, ניסחנו מחדש חזון ואסטרטגיה לארגון. אנו נמצאים בעיצומם של תהליכים מקומיים ארציים ובינלאומיים שמשפעים עלינו, ומתוך כך הצבנו לנגד עינינו שני יעדים חשובים:

היעד הראשון הוא חזון המיליון. המשימה היא לאכלס את היישובים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בלפחות מיליון תושבים תוך עשור וחצי. אנחנו לא כל כך רחוקים. אחרי שנים של מאבקים ואתגרים מבית ומחוץ הצלחנו להגיע ל-450 אלף תושבים. על אף שנות ההקפאה שמרנו על קצב גידול שנתי (4.1%) גבוה מכל שאר חלקי הארץ, וכעת, יחד עם ממשלה לאומית חזקה, נמשיך להתמיד בבנייה ובפיתוח ההתיישבות, ונוכל לקבל בקרוב את פניו של התושב המיליון בחבל ארץ שלפני 51 שנה היה שומם מישראלים.

היעד השני הוא החלת הריבונות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. בבוקר בהיר אחד בשנת 1982 החליט ראש הממשלה מנחם בגין להחיל את החוק הישראלי על הגולן, וכך עשה. עוד באותו ערב הפך הגולן לחלק ממדינת ישראל הריבונית, וכך הוא נשאר עד היום. אנו פועלים לחיזוק התודעה הציבורית והעשייה הפרלמנטרית למען הריבונות, ורואים התקדמות טובה, כולל האמירה הברורה של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי במהלך הכנסת הקרובה תחיל מדינת ישראל את הריבונות באזור. אנו מקווים כי ממשלת ישראל והכנסת יפעלו באומץ, ויקבלו את ההחלטה להחיל את הריבונות הישראלית גם אצלנו.

כששני היעדים האלה חקוקים על לוח ליבנו, אנו מביטים קדימה ללא מורא. על אף אתגרים ומאבקים קשים אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו, ויודעים כי יחד נצליח להתגבר על כל מכשול.

מאחלים לכל חברינו בהתיישבות, לידידינו ולתומכינו בארץ ובעולם, שנמשיך ונתמיד באהבת הארץ וביישובה, מתוך אהבת העם והמולדת.

 

בברכה,

חננאל דורני                                       

יו"ר מועצת יש"ע                                


Contact us
Jump to page content